Algemeen

Schoonheidssalon Esfinge heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website (www.esfinge.nl) en de vermelde informatie grote zorgvuldigheid betracht. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.


Uitsluiting van Aansprakelijkheid


Schoonheidssalon Esfinge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voorvloeit uit handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.